Tuláček

Výlet říjen 2019

Plavba Brdským souostrovím během které jsme dokonce hasili les.